Rozpis aerobních lekcí zatím nevím, vše záleží na aktuální situaci s otevřením fitness center a rozhodnutím, zda budu nadále předcvičovat.