• V dubnu 2022, po 24 letech cvičení, jsem ukončila veškerou cvičitelskou činnost.
  • Děkuji všem, kteří na mé lekce chodili.